Hướng dẫn viết thực tập kế toán đại học trà vinh

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH KHOA KINH TẾ, LUẬT                                                                            ISO 9001:2008       BÁO CÁO THỰC TẬP THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP/CÔNG TY…           Người hướng dẫn:                                         Sinh viên thực hiện: —————————–                                           ——————————–                                                                                         MSSV: ———————– Lớp: ————————– Khóa: ————————  

BÀI TẬP THỰC HÀNH KẾ TOÁN

BÀI TẬP THỰC HÀNH KẾ TOÁN           Công ty TNHH Dệt May Việt Thắng hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Tính giá vật liệu và thàh phẩm xuất kho theo phương pháp nhập trước – xuất trước. Tài liệu tại công

Tín dụng ngắn hạn trong HT NH TM nước ta, thực tiễn tại chi nhánh NH Chohung Vina

    LỜI NÓI ĐẦU Hệ thống ngân hàng thương mại nước ta đang vào giai đoạn chuẩn bị cho quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Trong khoảng gần chín năm nữa, khi hiệp định thương mại Việt Mỹ có hiệu lực đối với thị trường tài chính tiền tệ thì

Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại VIETCOMBANK

  Giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại Nngân hàng ngoại thương Việt Nam MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU…………………………………………………………………………………………………..5 CHƯƠNG I Ngân hàng thương mại và hoạt động tín dụng trung dài hạn của ngân hàng thương mại…………………………………………………………………………………………………………7 I.KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI…………………………………………………………7 1. Khái

Thẩm định tài chính trong cho vay trung và dài hạn tại chi nhánh NH NN & PTNT VN

  LỜI MỞ ĐẦU Trong bối cảnh đang thực hiện công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá nền kinh tế nước ta đòi hỏi cần có một khối lượng vốn rất lớn. Điều đó tạo điều kiện cho các Ngân hàng thương mại thực hiện vai trò “trung gian tài chính” của mình. Tuy

Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Thành Công

Luận văn tốt nghiệp 1 Lời nói đầu H ầu hết các doanh nghiệp khi hoạt động trên thương trường đều hướng tới mục tiêu lợi nhuận, vì lợi nhuận quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung, các doanh nghiệp Nhà nước được

Phân tích tình hình tài chính tại công ty tư vấn giám sát và xây dựng công trình

LỜI NÓI ĐẦU   Để tồn tại và phát triển, con người phải tiến hành hoạt động sản xuất. Hoạt động sản xuất là hoạt động tự giác có ý thức của con người nhằm biến các vật thể tự nhiên thành các vật phẩm có ích phục vụ cho mình. Con người khi tiến

Phân tích tài chính tại công ty May Đức Giang

Chuyên đề thực tập Tài chính doanh nghiệp 41B 1 Nguyễn thị Vân Khánh LỜI MỞ ĐẦU Như ta đã biết, nhận thức- quyết định và hành động là bộ ba biện chứng của quản lý khoa học, có hiệu quả toàn bộ cá hoạt động kinh tế trong đó nhận thức giữ vị trí

HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP

bố, đi sâu vào các môn chuyên ngành và 1 lô các hoạt động khác… thì các em sẽ cần chuẩn bị đi Thực tập, Kiến tập tại các cơ quan, doanh nghiệp liên quan – rồi sau đó về báo cáo, tổng kết với nhà trường, kết thúc bởi luận văn, chuyên đề, đồ

Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần sản xuất xuất – nhập khẩu dệt may VINATEXIMEX

Tóm lược Lời cảm ơn Mục lục Danh mục bảng biểu Danh mục sơ đồ, hình vẽ Danh mục từ viết tắt PHẦN MỞ ĐẦU: (3-4 trang) Tính cấp thiết của đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng và Phạm vi nghiên