Mở rộng hoạt động tín dụng đối với khu vực kinh tế tư nhân của ngân hàng ngoại thương nội chi nhánh _ Ba Đình

LỜI MỞ ĐẦU Trong hầu hết sự phát triển về kinh tế của các quốc gia trên thế giới  hiện nay và trong tương lai đều có sự tham gia của các khu vực kinh tế thuộc  Nhà nước, Tư nhân, và nước ngoài. và mỗi khu vực này này đều có những đóng góp

Phân tích tài chính và nâng cao hiệu quả tài chính của Tổng công ty Hàng không Việt Nam

    PHẦN MỞ ĐẦU   Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững cần phải có các hoạt động: nghiên cứu nhu cầu thị trường, phân tích tình hình hiện tại của cả nền kinh tế, của chính doanh nghiệp, từ đó, vạch ra các chiến lược phát triển ngắn hạn

Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Công thương Đống Đa

LỜI MỞ ĐẦU Với chủ trương phát triển nền kinh tế mở, đẩy nhanh quá trình hội nhập nền kinh tế nước ta với các nước trong khu vực và trên thế giới, quan hệ mậu dịch giữa Việt Nam với các nước không ngừng tăng lên, trong đó phải kể đến những đóng góp

Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Hội sở chính Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam

MỤC LỤC   Lời nói đầu……………………………………………………………………………….. 1 Chương I: Những vấn đề chung về cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương. 5 1.1. Khái quát về hoạt động cho vay của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương. 5 1.1.1. Khái niệm cho vay. 5 1.1.2. Đặc điểm..

Thực trạng và giải pháp đối với tín dụng trung – dài hạn tại chi nhánh Ngân Hàng No&PTNT Đông Hà Nội

LỜI NÓI ĐẦU   Trong những năm qua, dưới sự lónh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà Nước đất nước ta ngày càng phát triển. Nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường đinh hướng xó hội chủ nghĩa đó giành được những thành tựu to lớn

Giải pháp nhằm nâng cao khả năng huy động vốn của chi nhánh NHNo & PTNT tỉnh Lạng Sơn

Hoạt động của các Ngân hàng thương mại trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam

  LỜI MỞ ĐẦU Như một quy luật có tính phổ biến ở nhiều nước trên thế giưói, đó là ở đâu có thị trường chứng khoán phát triển, thì ở đó hệ thống các tổ chức trung gian tài chính, các Ngân hàng thương mại phát triển. Ngược lại, ở đâu có cạnh tranh

Những giải pháp chủ yếu huy động vốn đổi mới thiết bị công nghệ tại Công ty Cổ phần dệt 10/10

LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay, trong điều kiện kinh tế thị trường, cạnh tranh ngày càng gay gắt thì chỉ doanh nghiệp nào trang bị được cho mình một vũ khí sắc bén mới có thể chiến thắng trong cạnh tranh, tồn tại và phát triển vững mạnh. Không ngừng nâng cao chất lượng và

Thực trạng tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng TMCP XNK Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU   Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, thị trường thương mại thế giới mở rộng không ngừng, nhu cầu về thị trường tiêu thụ hàng hóa đang trở thành nhu cầu cấp bách của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Do khả năng tài

Phân tích thực trạng tài chính của Công ty Giao nhận kho vận Ngoại thương

LỜI MỞ ĐẦU Thị trường giao nhận là một trong những thị trường sôi động nhất ngày nay. Trên thế giới thì thị trường này đã ra đời rất sớm, nhất là khi ngoại thương phát triển mạnh, để phục vụ cho nhu cầu buôn bán ngày càng lớn trên thị trường. Vietrans là một