mot-so-de-tai-viet-khoa-luan-tot-nghiep-bao-cao-thuc-tap

MỘT SỐ ĐỀ TÀI VIẾT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - BÁO CÁO THỰC TẬP

  • 30-12-2018 05:05
  • Lượt xem: 582

MỘT SỐ ĐỀ TÀI CÓ THỂ CHỌN ĐỂ VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

DT, CP & XĐKQKD 

KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ ( bao gồm 331,3331,3334,334,338…)

KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU - PHẢI TRẢ ( bao gồm 131,331,133,3331,3334,334,338…)

LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU 

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

KẾ TOÁN CÔNG NỢ ( 131, 331, các khoản ứng trước )

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU

KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY ( BAO GỒM TÀI KHOẢN LOẠI 3 )

KẾ TOÁN LẬP VÀ KHAI BÁO THUẾ GTGT

Thông tin

tro-ca-p-thoi-vie-c-tro-ca-p-ma-t-vie-c-la-m

TRỢ CẤP THÔI VIỆC - TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀM

Người lao động làm việc tại doanh nghiệp từ 12 tháng trở lên khi nghỉ việc được hưởng trợ cấp thôi việc........

huo-ng-da-n-vie-t-ba-o-ca-o-thu-c-ta-p-to-t-nghie-p

HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Khi đăng ký khóa hướng dẫn viết BCTT tốt nghiệp thì sẽ được hướng dẫn như thế nào? 1.Xem qua kết cấu bài viết trường yêu cầu và tư vấn chọn đề tài 2.Gửi bài tham khảo để các em soạn đề cương

ke-toa-n-to-ng-ho-p-tren-pha-n-me-m-misa

KẾ TOÁN TỔNG HỢP TRÊN PHẦN MỀM MISA

Chứng từ khóa học : gần 200 chứng từ. Chọn lọc dữ liệu nội bộ với dữ liệu thuế. Vì sao hóa đơn đã nhập liệu vào Phân hệ Mua hàng nhưng lại không có mặt trên Báo cáo thuế? Công ty có nhiều cửa hàng hay kho bãi thì xử lý vấn đề hàng hóa kho tổng như thế nào?

BÀI VIẾT MỚI

LƯƠNG TỐI THIỂU NĂM 2019 THAY ĐỔI SO VỚI 2018

Năm 2018 : 3.980.000/tháng Năm 2019 : 4.180.000/tháng. Nộp lại Hệ thang bảng lương cho Liên Đoàn Lao Động

KẾ TOÁN THỰC TẬP

Sai lầm khi đi xin việc kế toán không lương

HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN

Khi năm cuối khoa kế toán sẽ phải viết báo cáo thực tập tốt nghiệp, rất nhiều lo lắng

MỘT SỐ ĐỀ TÀI VIẾT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - BÁO CÁO THỰC TẬP

Đối tượng : Sinh viên viết BC thực tập tốt nghiệp - Học phí : 800.000 VNĐ/bạn - Nhóm 3 người giảm 20%/người