ba-c-thue-mon-ba-i-2018

BẬC THUẾ MÔN BÀI 2018

  • 22-11-2018 01:23
  • Lượt xem: 478

Mức và bậc thuế môn bài năm 2018

1. Mức thuế môn bài đối với doanh nghiệp:

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư

Mức thuế môn bài cả năm

Bậc

Mã Tiều mục / Mã chương

Trên 10 tỷ đồng

3.000.000 đồng/năm

Bậc 1

2862/754

Từ 10 tỷ đồng trở xuống

2.000.000 đồng/năm

Bậc 2

2863/754

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác

1.000.000 đồng/năm

Bậc 3

2864/754

– Mức thu lệ phí môn bài được căn cứ vào vốn điều lệ được ghi trong giấy phép ĐKKD. Trường hợp không có vốn điều lệ. Thì căn cứ vào Vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

– Văn phòng đại diện của DN KHÔNG tham gia hoạt động SXKD thì không phải nộp Lệ phí thuế môn bài

– Thành lập từ ngày 01/01 đến 30/06 đóng thuế môn bài cả năm.

– Thành lập từ ngày 01/07 đóng thuế môn bài nửa năm.

2. Mức thuế môn bài đối với cá thể, hộ gia đình

Mức doanh thu

Mức tiền lệ phí môn bài phải nôp

Tiểu mục nộp tiền

Trên 500 triệu/năm

1.000.000đồng/ năm

2862

Trên 300 triệu- 500 triệu/ năm

500.000đồng/năm

2863

Trên 100 triệu- 300 triệu/năm

300.000đồng/năm

2864

– Doanh thu cả năm chính là căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có thay đổi doanh thu. Thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

– Cá nhân, hộ gia đình có thay đổi doanh thu thì mức thu Lệ phí môn bài chính là Doanh thu tính thuế TNCN của năm trước liền kề năm tính thuế môn bài.

– Cá nhân, hộ gia đình mới bắt đầu kinh doanh trong năm nay. Thì mức doanh thu để tính Lệ phí thuế môn bài là mức bình quân của vùng nơi kinh doanh do CQT ấn định.

3. Thời điểm nộp lệ phí thuế môn bài.

 

Tờ khai  lệ phí môn bài

Nộp tiền Lệ phí môn bài

Các doanh nghiệp hoạt động trước năm 2018 tới nay

– Không phải làm lại tờ khai thuế môn bài. (Bao gồm cả trường hợp thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư). Vì theo công văn số 1279/TCT-CS ngày 04/4/2017 của Tổng cục thuế về lệ phí môn bài đã có cơ chế trao đổi thông tin giữa cơ quan ĐKKD và cơ quan Thuế

Chậm nhất là ngày 30/01/2018

Các doanh nghiệp được thành lập từ 01/01/2018

– Thời hạn kê khai Thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu SXKD

– Trường hợp DN mới thành lập nhưng chưa đi vào SX. Thì phải kê khai Lệ phí môn bài trong vòng 30 ngày. Kể từ ngày cấp chứng nhận ĐKKD, ĐK thuế hoặc ĐK doanh nghiệp

Thời hạn nộp tiền chính là thời hạn nộp tờ khai

Chú ý:

– Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đã tham gia SXKD nhưng không kê khai lệ phí thuế môn bài. Thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm. Không phân biệt thời điểm phát hiện là 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.

– Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đang SXKD và có thông báo gửi cơ quan thuế về việc tạm ngừng SXKD cả năm dương lịch. Thì không phải nộp lệ phí thuế môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch thì vẫn phải nộp lệ phí thuế môn bài cả năm.

Thông tin

tro-ca-p-thoi-vie-c-tro-ca-p-ma-t-vie-c-la-m

TRỢ CẤP THÔI VIỆC - TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀM

Người lao động làm việc tại doanh nghiệp từ 12 tháng trở lên khi nghỉ việc được hưởng trợ cấp thôi việc........

huo-ng-da-n-vie-t-ba-o-ca-o-thu-c-ta-p-to-t-nghie-p

HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Khi đăng ký khóa hướng dẫn viết BCTT tốt nghiệp thì sẽ được hướng dẫn như thế nào? 1.Xem qua kết cấu bài viết trường yêu cầu và tư vấn chọn đề tài 2.Gửi bài tham khảo để các em soạn đề cương

ke-toa-n-to-ng-ho-p-tren-pha-n-me-m-misa

KẾ TOÁN TỔNG HỢP TRÊN PHẦN MỀM MISA

Chứng từ khóa học : gần 200 chứng từ. Chọn lọc dữ liệu nội bộ với dữ liệu thuế. Vì sao hóa đơn đã nhập liệu vào Phân hệ Mua hàng nhưng lại không có mặt trên Báo cáo thuế? Công ty có nhiều cửa hàng hay kho bãi thì xử lý vấn đề hàng hóa kho tổng như thế nào?

BÀI VIẾT MỚI

LƯƠNG TỐI THIỂU NĂM 2019 THAY ĐỔI SO VỚI 2018

Năm 2018 : 3.980.000/tháng Năm 2019 : 4.180.000/tháng. Nộp lại Hệ thang bảng lương cho Liên Đoàn Lao Động

KẾ TOÁN THỰC TẬP

Sai lầm khi đi xin việc kế toán không lương

HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN

Khi năm cuối khoa kế toán sẽ phải viết báo cáo thực tập tốt nghiệp, rất nhiều lo lắng

MỘT SỐ ĐỀ TÀI VIẾT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - BÁO CÁO THỰC TẬP

Đối tượng : Sinh viên viết BC thực tập tốt nghiệp - Học phí : 800.000 VNĐ/bạn - Nhóm 3 người giảm 20%/người